CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIỆT TRUNG QB

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp đứng đầu về thu mua sản xuất thuỷ sản lớn nhất tỉnh Quảng Bình.

SỨ MỆNH

  • Góp phần phát triển ngành Truyền thống nét văn hoá ẩm thực Việt Nam.
  • Nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp các sản phẩm hải sản chất lượng cao, an toàn và bổ dưỡng.
  • Mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, đối tác, người lao động và xã hội.
    Thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu theo chuẩn mực an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế “An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường”.
  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước trên cơ sở minh bạch trong kinh doanh.
  • Tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng.
  • Đảm bảo phát triển theo hướng hội nhập chia sẻ lớn mạnh.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Thương hiệu truyền thống: Sự vượt trội của một thương hiệu truyền thống được xây dựng và khẳng định qua thời gian. Khách hàng luôn được quan tâm phục vụ và có nhiều sự lựa chọn. Không cầu kỳ, không phô trương, sự gần gũi cùng với bản lĩnh tạo nên sự khác biệt giúp VIỆT TRUNG có một vị trí đặc biệt trong lòng khách hàng.

2. Trách nhiệm xã hội: Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là truyền thống của gia đình VIỆT TRUNG. Chúng tôi cung cấp cho xã hội những sản phẩm an toàn và hữu ích, bên cạnh đó chúng tôi luôn mong muốn cùng chia sẻ và gánh vác những trách nhiệm trong công tác xã hội và bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực.

3. Hợp tác cùng phát triển: Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ hợp tác “cùng có lợi”, và lấy đó làm cơ sở cho sự phát triển bền vững. Chúng tôi xây dựng những chính sách phù hợp để những đối tác cùng tham gia và gắn bó lâu dài với Công ty.

4. Gắn bó: Đề cao sự gắn bó trong một môi trường làm việc thân thiện, chia sẻ hướng tới sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp.

5. Cải tiến không ngừng: Chúng tôi không thỏa mãn với những gì đang có mà luôn mơ ước vươn lên, học tập, sáng tạo, và đổi mới để đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu ngày càng cao và liên tục thay đổi của thị trường. Thường xuyên học tập, sáng tạo và đổi mới là phong cách của chúng tôi.