CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIỆT TRUNG QB

THÀNH TỰU

Trải qua một chặng đường xây dựng và phát triển từ thời kỳ đổi mới từ những năm 1960 đến nay. Từ một hộ gia đình làm nghề đánh bắt cá và làm nước mắm nhỏ trong địa phương, vươn lên doanh nghiệp đi đầu trong dịch vụ nghề cá như sản xuất đá lạnh, cấp dầu diezen và vật tư cho tàu đánh bắt xa bờ. Song song cùng đó xây dựng bến cảng thu mua chế biến hải sản cung cấp trong nước và xuất đi nước ngoài. Kết nối duy trì phát triển ngành nghề hải sản địa phương không ngừng lớn mạnh và tạo ra công ăn việc làm cho con em trong và ngoài xã nhà. Trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tàu bộ mặt phát triển chung trong xã và tỉnh Quảng Bình.